Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Sanace, biodegradace, odpady, Bilikuk S | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Bilikuk S

Určité druhy – kmeny mikroorganismů, které jsou vystaveny patřičným podmínkám biodegradují, tj, produkují enzymy, které jsou schopné složité struktury kontaminantů rozložit na jednodušší tukové řetězce, v konečném důsledku na CO2 a H2O. Tuky, cukry, škroby a bioexkrementy obsažené v látkách rostlinného a živočišného původu, které produkují dnešní provozy, jsou právě tou vhodnou "potravou" pro mikroorganismy v bakteriální směsi Bilikuk S. Bilikuk S je schopen degradovat kontaminanty a zároveň je odolný proti agresivním chemikáliím, ...

Dozvědět se více

Průzkumné práce

Naše firma již realizovala mnoho komplexních průzkumných prací znečištění, popř. hydrogeologické průzkumy. V rámci větších průzkumných prací postupujeme po jednotlivých etapách, které na sebe navzájem navazují. Požadovanému cíli průzkumných prací podřizujeme konkrétní rozsah a náplň průzkumných prací. Provádíme průzkumné práce komplexně v celém profilu popř. pouze průzkum požadované zóny (saturované a nesaturované zóny). Cílem našeho průzkumu, zpravidla znečištění, je co nejlépe znečištění poznat a popsat tak, abychom získali ...

Dozvědět se více

Sanační práce

zjištění znečištění průzkum znečištění včetně případné analýzy rizika se stanovením cílových parametrů ekonomicko-technickou studii proveditelnosti nabídku a schvalování prováděcího projektu s rozhodnutím správního orgánu včetně harmonogramu prací a finančního kalendáře Místa provádění In situ Sanace in situ provádíme "na místě" přímo v horninovém prostředí, dostatečně propustném, kde je možno vytvořit optimální podmínky – např. biodegradace, bioventing, promývání (detergenty), air sparging, venting, sanační ...

Dozvědět se více

Biodegradace

Společnost PROTE, spol. s r.o. tímto způsobem zpracovává především ropnými produkty znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čistíren. Sanace zemin "on situ" Postup biotechnologického zpracování odpadů označovaný jako biodegradace je založen na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat uhlovodíky přítomné v odpadech jako zdroj uhlíku a energie ke svému růstu. Při tom dochází k rozkladu kontaminantů, a to až na neškodné produkty - oxid uhličitý a vodu. Vnesením vhodných bakteriálních kmenů do zpracovávaných ...

Dozvědět se více


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar