Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Biodegradace | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Biodegradace

Stáhnout dokument (.doc): Typové reference sanačních prací

Společnost PROTE, spol. s r.o. tímto způsobem zpracovává především ropnými produkty znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čistíren.

Sanace zemin "on situ"

Postup biotechnologického zpracování odpadů označovaný jako biodegradace je založen na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat uhlovodíky přítomné v odpadech jako zdroj uhlíku a energie ke svému růstu. Při tom dochází k rozkladu kontaminantů, a to až na neškodné produkty - oxid uhličitý a vodu. Vnesením vhodných bakteriálních kmenů do zpracovávaných odpadů a vytvořením příznivých podmínek pro jejich růst lze dosáhnout významného urychlení těchto degradačních procesů, které samovolně probíhají velmi pomalu.

Bakteriální kmeny používané k biodegradaci jsou netoxické, nepatogenní a geneticky neupravované. Jejich využití pro účely dekontaminace odpadů podléhá posouzení Státním zdravotním ústavem.

Společnost PROTE, spol. s r.o. disponuje biodegradační plochou IČZ-746 981 011 v Sedlišti (3 km severně Frýdek Místek). Jejich celková kapacita je 3 650 tun. Hlavní součástí je nadkrytá vodohospodářsky zabezpečená dekontaminační plocha s bezodtokovou jímkou pro jímání srážkových vod. Na plochu jsou naváženy odpady určené k biodegradaci ve vrstvě umožňující předepsaný průběh dekontaminace. V návaznosti na aplikaci biopreparátu je prováděno vlhčení a kultivace (provzdušňování) odpadů na ploše.

Biodegradační plocha je provozována v souladu s Provozním řádem schváleným Rozhodnutím odboru Žláz KÚ MSK v Ostravě Čj: MSK -155368/2006 ze dne 1.12.2006 (Vyhl.MŽP č.356/2005 a § 11 odst.2 zák. 86/2002 Sb.) a Čj.: 103211/2006 ze dne 8.9.2006 (Vyhl. MŽP 383/2001).

Pracovní doba biodegradační plochy je Po – Pá od 07 – 16 hodin., po dohodě možno dobu upravit podle potřeby.

Sanace Kontaminovaných zemin "in situ"

Metoda je založena na vnášení vhodných bakteriálních kmenů do kontaminovaného horninového prostředí a vytvoření optimálních podmínek pro jejich život. Mikroorganismy v důsledku svých metabolických procesů přítomné znečištění postupně rozkládají až na neškodné produkty - vodu a oxid uhličitý.

Metoda je vhodná zejména pro dekontaminaci lokalit znečištěných ropnými, aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky, příp. dalšími organickými látkami a to zejména na lokalitách, kde je odtěžení kontaminované zeminy ekonomicky náročné (např. pod budovami).

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar