Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Životní prostředí, Čištění jímek, Likvidace odpadů | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Čištění jímek mycích můstků, parkovacích ploch a jejich odlučovačů ropných látek, repase-intenzifikace odlučování ropných látek

Úprava nepropustnosti

van a kanálů mycích můstků, mycích ploch, podlah skladů, výdejních míst phm, skladů a dep nebezpečných odpadů, podlah skladů, dílen montážních kanálů, garáží a parkovacích ploch

Pro bezpečnou a životní prostředí nepoškozující manipulaci s PHM, barvami, ředidly, louhy, kyselinami a ropnými látkami, je nezbytné mít upravené zmíněných stavebních konstrukcí tak, aby tyto nebezpečné látky neunikly do okolního prostředí, neprosákly do podloží a nezpůsobily kontaminaci-ekologickou zátěž.

Provedení sanace představuje tyto kroky:

1/Před posouzením technického stavu vany mycího můstku nebo mycí plochy případně kanálů předchází v procesu čištění jímek i důkladné vyčištění, odmaštění ploch van, kanálů. a všech předmětných stavebních konstrukcí.Po odstranění úkapů, odmaštění, následuje posouzení stavu povrchu plochy

2/Podle skutečného stavu jsou zvoleny k zabezpečení nepropustnosti vhodné technologické úpravy.Při zjištění stop narušení těsnosti stavební konstrukce je doporučen průzkum kontaminace jejího okolí

3/ Vlastní provedení nezbytných stavebně sanačních úprav, popřípadě technologických intenzifikací

Například:   Technologie odlučování RL - čištění vody, je zpravidla repasována - intenzifikována doplněním koalescenčního a sorbčního stupně. Součástí takto upravené technologie je zpracovaný provozní řád, obsahující nové parametry technologie čištění. Technologie čištění vod je zpravidla doplňována recyklačním okruhem - využití vyčištěné vody.Servis intenzifikované technologie čištění vod, je prováděn firmou Radomír Mališ - PROTE a obsahuje úplné vyčištění komor od sedimentů, výměnu sorbentu v sorbčním stupni, kontrolu recyklace vody.

 

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar