Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Vodní plochy a sinice, Likvidace, Biocidně - koagulační médium | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Likvidace sinic

SiniceKaždoroční výskyt sinic ve vodních nádržích, v letních měsících, sloužících vedle chovu ryb i k rekreaci, znemožňuje majitelům a provozovatelům těchto lokalit, jejich využívání po celou sezonu.

Aplikace biocidně-koagulačního média je šetrnou alternativou k aplikaci chemických přípravků PAX, skalice apod., neboť podstatně omezuje zatěžování životního prostředí cizorodými látkami, a také zcela eliminuje potřebu dopravy mnoha desítek tun přípravků na místo aplikace.

Výsledná cena zásahu se tak snižuje o cenu přípravku a jeho přepravní náklady. Metoda je tedy šetrnější v ekonomickém i ekologickém smyslu slova. Vysoká účinnost aplikace biocidně-koagulačního média, byla objektivně prokázána jak na přehradní nádrži v Jablonci nad Nisou v červenci 2008, tak i v září 2008 na Máchově jezeře (laguny). Na Máchově jezeře byl experiment determinován aktuálním stavem daného biotopu, kdy se sinice ve zvoleném termínu nenacházely ve vznosu, nýbrž v blízkosti dna. Realizace s využitím popsaných technologických postupů potvrzuje vysokou efektivnost zařízení s objektivně potvrzenými výsledky účinnosti (viz dokument ke stažení), na snížení výskytu sinic ve vodních nádržích. Taktéž potvrzuje, že vnášení cizorodých látek do vody nenarušuje množství přirozené výskytu sledovaných látek a ani ho dramaticky nezvyšuje.

Biocidně - koagulační médium, aplikované vysoce účinnou ejektorovou technologií dosahuje synergického efektu s vysokým účinkem při efektivním využití biocidní a koagulační činnosti uvolňovaných iontů kovů. Tímto postupem je dosažen výskyt sledovaných kovů ve vodě hluboko pod stanovenou normou. Zároveň je potvrzena vysoká účinnost koagulační role media a je dosaženo více jak 100% zvýšení průhlednosti sloupce vody. V procesu realizace provozních experimentů jsou odebírány vzorky vod certifikovaným manažerem vzorkování reg. číslo 00034100 a analýzy vzorků prováděny v akreditované laboratoři a jsou doloženy protokolem o zkoušce č. N 214/2008.

Lokality a rozsah prací

Jablonec nad Nisou – Mšeno

Jablonec nad Nisou – MšenoLokalita byla určena zadavatelem. Jedná se o prostřední nádrž ze třístupňové kaskády vodního díla Mšeno, o rozloze cca 5ha. Rozsah prací:

  • dosažení hodnot zastoupení sinic pod limitní hodnoty I. stupně (vyhl.č.135/2004)
  • snížení buněčného objemu sinic
  • zvýšení průhlednosti vodního sloupce

Máchovo jezero

Máchovo jezeroPro aplikaci experimentu byly odpovědným garantem, expertem na obnovu rybničních systémů a rybniční hospodaření, šetrné k přírodě, RNDr. Richardem Fainou, určeny dvě sousedící lokality – laguny. (levá - L a pravá – P) Rozloha byla cca 2,5ha. Rozsah prací:

  • aplikace experimentu korekční technologie na omezení rozvoje sinic v experimentální lokalitě "Máchovo jezero" a zhodnocení účinku této fyzikální metody. Podstatou metody je kombinace elektrolýzy a ejektorové aplikace.
  • porovnání stavu jakosti vody (zejména kvantity sinic ve vodním sloupci) před a po aplikaci
  • ověření fyzikálního a chemického působení metody na chemismus vody a provedení zjištění zastoupení kovů před a po experimentu, získání podkladů pro orientaci.
  • analýzy vzorků

Jdi nahoru

Fotografie

Likvidace sinicLikvidace sinicLikvidace sinicLikvidace sinic

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar