Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Odpadní vody, Čistírna odpadních vod DUO 5 | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Čistírna odpadních vod DUO 5

Čistírna odpadních vod DUO 5 využívá k čištění anaerobního (bez přístupu vzduchu) a aerobního (s přístupem vzduchu) biologického procesu čištění. Čistírna se skládá ze dvou nádrží z polypropylenu. V první nádrži je umístěn odlučovač hrubých nečistot a dva anaerobní filtry. V druhé nádrži je umístěn aerobní pískový filtr složený ze tří vrstev s rozlišnou velikostí frakce písku a se systémem provzdušnění v celém objemu filtru. Základní vlastnosti čistírny DUO je její nulová potřeba elektrické energie (možnost jejího využití v oblastech bez elektrické energie) a malá náročnost na údržbu, která spočívá pouze v kontrole a čištění odlučovače hrubých nečistot (cca jedenkrát za 4 měsíce) a v odčerpání stabilizovaného kalu z dolní části odlučovače nečistot pomocí kalového čerpadla v intervalu 1 x za 18 měsíců. Jediným zdrojem energie pro zabezpečení činnosti čistírny je výškový rozdíl mezi vtokem a odtokem odpadní vody. Umístění čistírny a aerobního filtru může být podle místních dispozic řešen v libovolné vzdálenosti od sebe tak, aby byl dodržen spád pro dostatečný průtok odpadních vod. Odpadní voda vyčištěná v této čistírně je možné po následné dezinfekci (např. UV lampou) ve spojení s retenční nádrží použít k závlahám rostlin a trávníků ap.

Rozměry čistírny DUO 5

  • nádrž s anaerobními filtry a odlučovačem hrubých nečistot Ø 131 cm výška 152 cm
  • nádrž s aerobním pískovým filtrem Ø 131 cm výška 77 cm

Umístění čistírny

K umístění čistírny DUO 5 je nutné zabezpečit výkopy popřípadě betonáž ve velikosti nádrží tak, aby bylo dosaženo připojení ke stávající kanalizaci v dostatečném spádu (min 2 cm/m). Nádrže musí být uloženy ve výkopu tak, aby byly v rovině a nebyly vystaveny tlaku podzemní vody. Horní část nádrže s odlučovačem nečistot a anaerobními filtry není průchozí a je nutné ji umístit tak, aby byl přístup k servisním otvorům. Nádrž s aerobním pískovým filtrem má horní pískovou část odkrytou, je jí možné překrýt geotextilií a zasypat tenkou vrstvou zeminy (do 15 cm) s odkrytými větracími otvory. Obě nádrže mohou být po jejich naplnění vodou obsypány. Písková náplň anaerobního filtru není standardně dodávána, po dohodě s dodavatelem je jí možno dodat.

Jak je na tom konkurence?

V dnešní době je obzvláště důležité ušetřit každou korunu. Takže každý hledí na cenu a naše firma v tom není výjimkou. Neustále slyšíme ze všech médií, co mají které firmy levnější než ostatní, co je za bezkonkurenční cenu. Ona sice taková pořizovací cena je velkým lákadlem, ale to lákadlo může v sobě skrývat další výdaje.

Segment čistíren odpadních vod v tomto směru není výjimkou, ale opravdu ta nejlevnější ČOVka se Vám vyplatí? Když jsme porovnali nabídky těch cenově nejvýhodnějších, pohybujících se kolem 40000Kč, a spojili jsme se s vypočítanými náklady na provoz a údržbu, dostali jsme se k velmi vysokým číslům. Všechny náklady jsou podrobně rozepsány v tabulce níže.

Drtivá většina čistíren odpadních vod je závislá na přívodu energie - elektrického proudu a přes 90% ČOVek používá dmychadlo na promísení kalu a zachování jeho konzistence. V tabulce níže jsou uvedeny ceny za spotřebu elektrické energie za jednotlivá časová období a když k tomu připočteme náklady na servis a provoz dmychadla, tak se za dvacet let dostanete na cenu pořízení, pokud vše půjde, jak má. Vzhledem k životnosti takovéto ČOVky, kterou výrobci vyčíslují na 60 let, se dostanete na více než trojnásobnou částku!

Cena ČOV od naší firmy je 60000 Kč, s minimálními náklády na provoz a údržbu!!!

Tabulka

A teď konkrétněji o čem hovoří tabulka. Aby byl provoz dmychadla zachován a nenastaly problémy, je zapotřebí každý druhý rok měnit mebrány a ty je zapotřebí nakoupit (ve druhém a v šestém roce provozu). Ve čtvrtém roce provozu je nezbytné vyměnit kryty ventilů, těsnění a vyměnit zanesené filtry. K tomu slouží celá sada - kit a ta obsahuje i membránu, tzn. ve čtvrtém roce ji nemusíte kupovat. Cca. po 8-12 letech je zapotřebí zakoupit nové dmychadlo. Pokud se dmychadlo nevyužívá neustále, dochází k vysušení kalu a ČOVka přestává fungovat.

 

 

Náklady na provoz ČOV, průměrná doba životnosti dmychadla SECOH dle dovozce 10 let
Dmychadlo SECOH (60W) Spotřeba energie 60W/hod
Položka čas výměny Cena vč. DPH časová jednotka Doba provozu

Cena vč. DPH - dle ČEZ 4,5Kč/KWh/2009

Membrána (2ks), vč. Dopravy do 2.let od pořízení během 6.roku provozu 1 280 Kč 1 hod 30 min. 0,14 Kč
Výměna individuální individuální 1 den 12 hod 3,27 Kč
Sada na opravu/údržbu (krytí ventilů, těsnění, filtry) vč. Dopravy během 4.- 8. roku provozu 2 240 Kč 1 rok 4380hod /183dnů 1 195 Kč
Výměna individuální individuální 10 let 1830 11 945 Kč
Dmychadlo SECOH (60W) průměrně po 10. roku provozu 5 496 Kč 20 let 3660 23 891 Kč
Doprava+Výměna individuální individuální 60let 10980 71 673 Kč
Celkem 2 roky/záruka 640 Kč 2 389 Kč
3 029 Kč
Celkem 10 let 9 016 Kč 11 945 Kč
20 961 Kč
celkem 20 let 18 032 Kč 23 891 Kč
41 923 Kč
celkem 60 let 54 096 Kč 71 673 Kč
125 769 Kč

 

 

Jdi nahoru

Fotografie

SchémaSchémaBiofiltrBiofiltr

Odlučovač hrubých nečistot

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar