Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Bilikuk S | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Bilikuk S

Určité druhy – kmeny mikroorganismů, které jsou vystaveny patřičným podmínkám biodegradují, tj, produkují enzymy, které jsou schopné složité struktury kontaminantů rozložit na jednodušší tukové řetězce, v konečném důsledku na CO2 a H2O. Tuky, cukry, škroby a bioexkrementy obsažené v látkách rostlinného a živočišného původu, které produkují dnešní provozy, jsou právě tou vhodnou "potravou" pro mikroorganismy v bakteriální směsi Bilikuk S. Bilikuk S je schopen degradovat kontaminanty a zároveň je odolný proti agresivním chemikáliím, dezinfekčním prostředkům i vysokým teplotám. Těmito jedinečnými vlastnostmi se řadí mezi nejprogresivnější prostředky třetí generace. Společnost Prote, spol. s r.o. se zabývá biodegradací v odpadních systémech již 10 let a za tuto dobu si v této oblasti vytvořila rozsáhlé zkušenosti a vlastní know how. Naši kvalifikovaní odborníci jsou schopni odhadnout problémy i možné důsledky související s odpadním systémem v daném místě a navrhnout vhodná řešení.

Proč využít potenciálu Bilikuku S?

Aplikováním přípravku Bilikuk S, lze předejít četným problémům a starostem, které mohou způsobit finanční ztráty kolapsem celého provozu, ale i možné finanční ztráty plynoucí ze sankcí, za porušování norem kanalizačního řadu. (až statisícové pokuty) Bilikuk S, nejenže tyto problémy řeší, ale zároveň jim dokáže předcházet, protože jeho funkce má i preventivní charakter.

 • snižuje parametry vypouštěných odpadních vod na normy schválené státem
 • předchází problémům s čištěním ucpaného potrubí, čerpadel, jímek
 • prodlužuje životnost
 • pomáhá k lepšímu odsazování kalů a snižuje tvorbou tukových krust
 • zjednodušuje čištění a minimalizuje množství odpadu v odlučovačích – snižuje náklady
 • snižuje náklady při rekonstrukcích odlučovačů tuků a zvyšuje jejich životnost
 • odstraňuje příčiny zápachů
 • potlačuje výskyt potkanů a krys
 • v provozech vytváří příjemnou vůni, po višních nebo mandlích

Typové aplikace

Následující typové aplikace zde popsané, modelově popisují možná místa a jejich problémy související s odpadními systémy, zároveň ale vycházejí z našich skutečných zkušeností a míst, kde jsme naší službou pomohli vyřešit nejeden problém.

Bufety a restaurace

Stará zástavba centra města - složité a pro nynější provoz poddimenzované kanalizační potrubí. V provozovně se používá drtič odpadků, čímž dochází k velmi častému ucpávání potrubí. Provoz není vybaven odlučovačem tuků, ani jiným zařízením. Neustále potíže s dodržením normy obsahu tuků a ostatních kontaminantů v odpadních vodách. V provozovně je cítit silný kanalizační pach. Častá a nákladná údržba průchodnosti kanalizace, která omezuje chod provozu. V provozovně probíhá manuální aplikace 1× denně (1 dávka 10ml roztoku) na třech místech provozovny a to do dřezu na mytí nádobí, drtiče odpadků a kanálu před varnými kotli. Výsledek je patrný už po 14 dnech aplikování roztoku. Je částečně potlačen nepříjemný pach, průchodnost potrubí zatím nevykazuje žádné změny. Po jednom měsíci dávkování již nebyla nutná údržba průchodnosti kanalizace a koncem druhého měsíce je zcela potlačen kanalizační pach – pominula starost o kanalizaci provozovny.

Hotely

Komplex budov z konce 70. let 20. století. Hotel trpí častým zanášením přečerpávacího systému (poruchy čerpadel, zanášení sacích košů a potrubí). Časté a nákladné čištění odlučovače tuků při kterém trpí nejen provoz kuchyně, ale i přilehlé provozy. Areál je pro vetší vozidla těžko přístupný a s tím souvisí i obtížnost přistavení sacího vozu. V tomto případě postačí jedno dávkovací zařízení, které je po 14 denních cyklech přemisťováno na tři dávkovací místa. Po dvouměsíčním dávkování se systém stabilizoval a přečerpávací systém nevykazuje žádné poruchy, zařízení není nutné mechanicky čistit. V odlučovači tuků se vytvořila tenká vrstva tuků a ten již nevyžaduje tak častou údržbu, vyvážení a čištění.

Výroba smažených výrobků

Středně velký podnik na výrobu smažených výrobků vybudovaný poblíž říčního toku – při dlouhodobějších potížích hrozí havárie. Zpracovává velké množství tuků a olejů. Odlučovač tuků je poddimenzovaný a odtékající odpadní vody nesplňují předepsané normy. Podniku již byla udělena pokuta! Po tříměsíčním intenzivním dávkování je dosaženo 7 násobného snížení parametru EL (extrahovatelné látky) z 92 mg/l na 13 mg/I a splnění normy kanalizačního řadu!

Výrobce masových výrobků

V podniku je nedostatečně dimenzováno kanalizační potrubí. Navíc je nesprávně vyprojektována ČOV objektu, která nedosahuje čistící parametry. Nepříjemná, velmi častá údržba kanalizace a ČOV, časté vybírání odlučovače tuků. Po 1. měsíc dávkování nebylo nutné každotýdenní mechanické čištění nánosů na stěnách potrubí a jímek. Po 50 dnech, zůstává potrubí bez výrazných nánosů. 3. měsíc se situace stabilizovala zlepšení parametrů odpadní vody a v pro-vozovně byly potlačeny kanalizační pachy.

Závodní kuchyně a nemocnice

Starý objekt, kanalizační síť velmi nepřesně zmapována, časté havárie a zanášení. Nedostatečná kapacita odlučovače tuků, nutné časté a neekonomické čištění. Zvláště ráno je kuchyně "prosycena" nepříjemným kanalizačním zápachem. Po 3 týdnech byly zlikvidovány tekuté fáze tuků. Po 2 měsících nízká kúra tukového nánosu v odlučovači tuků, servis jednou za rok. Po dobu aplikace nedošlo k zanesení kanalizace (dříve 1–2× měsíčně). Po 3 měsíci potlačen kanalizační pach – kuchyně ráno voní!

Čistírny odpadních vod

Usazování tuků na hladině sklidňovacích kanálů – nutný mechanický sběr a odstranění v kafilérii, zanášení čeřidel, čerpadel a mechaniky zahušťovací nádrže tukem – nutné mechanické čištění, časté opravy a údržbové práce. Snaha snížit obsah EL (extrahovatelných látek – tuků) v čerpaných kalech ve vyhnívacích nádržích, postřik ve sklidňovacích kanálech, kontinuální dávkování při čerpání kalů: o mezi usazovací a zahušťovací nádrží o mezi zahušťovací a vyhnívací nádrží. Minimalizace usazenin tuků ve sklidňovacích kanálech, odstranění usazenin tuků na mechanice nádrží, snížení obsahu EL v odpadních kalech před vyhnívacím stupněm. Zlepšení odsazování kalů. Změna struktury těžených a zneškodňovaných kalů z vyhnívacích nádrží.

Rodinný dům

Soukromý dům cca 50 let starý, velmi špatná průchodnost jedné větve kanalizace, nebylo možné používat toaletu. Majitel byl před rozhodnutím rekonstrukce této větve kanalizace. V suterénním nebytovém prostoru využívaného pro podnikání byl cítit silný kanalizační pach. V průběhu 40 dnů působení přípravku BILIKUK S byla zprůtočněná zablokovaná větev kanalizace, je v běžném provozním režimu. Během 2 měsíců potlačen kanalizační pach v nebytovém prostoru. Snížení obsahu nerozpuštěných látek (NL) o 43 % – snížení obsahu NH4 o 14%. Potlačen typický žumpový zápach, obsah septiku byl homogennější, dobře čerpatelný i ve spodních usazeninách.

Rekonstrukce ČOV

 • Opravy a rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod.
 • Řešení problematiky kapacity ČOV – jak zmenšení, tak zvětšení dle nově vzniklých provozních podmínek provozu.
 • Celkovou opravu a rekonstrukci.

Jdi nahoru

Fotografie

Bilikuk SBilikuk S

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar