Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Komplexní úpravny pitné vody z různých zdrojů vody spolupráce s IWET a.s. | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Komplexní úpravny pitné vody z různých zdrojů vody spolupráce s IWET a.s.

RWT modulové úpravny pitné vody z povrchových zdrojů

Veškeré povrchové zdroje jako řeky, potoky, rybníky a jezera s vysokým obsahem nerozpuštěných i organických látek, zákalu i barvy a s maximální obsahem TDS 1000ppm. Technologie úpravny vody je navržena tak, aby byla schopna vyrobit pitnou vodu za jakýchkoliv povětrnostních stavů a rozsahu jakékoliv kvality vstupní surové vody dle tabulky vstupních hodnot.

WWT modulové úpravny pitné vody z podzemních zdrojů

Zdrojem surové vody jsou podzemní zdroje a povrchové vody v horních tocích s maximálním obsahem TDS 1000ppm. Úpravna je navržena na úpravu vody z podzemních zdrojů a mírně znečistěných povrchových zdrojů.

Technologie úpravny je navržena tak, že ze surové vody odstraňuje následující znečištění:

  • železo,
  • mangan,
  • organické a amonné látky ,
  • nerozpuštěné látky,
  • zákal,
  • barvu,
  • zápach
  • a zajišťuje hygienické zabezpečení vody.

BWT modulové úpravny pitné vody z brakických zdrojů

Úpravny upravují znečištěnou a zasolenou vodu z podzemních nebo povrchových zdrojů na kvalitu pitné vody. Kvalita surové vody odpovídá vodě slabě zasolené až prakticky silně znečištěné do obsahu TDS 10 000ppm.

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha


Aralské moře, vrak lodiSiniceUzbekistánBulharskoBucharaIrák

© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar