Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Komplexní úpravny pitné vody z různých zdrojů vody spolupráce s IWET a.s. | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Komplexní úpravny pitné vody z různých zdrojů vody spolupráce s IWET a.s.

RWT modulové úpravny pitné vody z povrchových zdrojů

Veškeré povrchové zdroje jako řeky, potoky, rybníky a jezera s vysokým obsahem nerozpuštěných i organických látek, zákalu i barvy a s maximální obsahem TDS 1000ppm. Technologie úpravny vody je navržena tak, aby byla schopna vyrobit pitnou vodu za jakýchkoliv povětrnostních stavů a rozsahu jakékoliv kvality vstupní surové vody dle tabulky vstupních hodnot.

WWT modulové úpravny pitné vody z podzemních zdrojů

Zdrojem surové vody jsou podzemní zdroje a povrchové vody v horních tocích s maximálním obsahem TDS 1000ppm. Úpravna je navržena na úpravu vody z podzemních zdrojů a mírně znečistěných povrchových zdrojů.

Technologie úpravny je navržena tak, že ze surové vody odstraňuje následující znečištění:

  • železo,
  • mangan,
  • organické a amonné látky ,
  • nerozpuštěné látky,
  • zákal,
  • barvu,
  • zápach
  • a zajišťuje hygienické zabezpečení vody.

BWT modulové úpravny pitné vody z brakických zdrojů

Úpravny upravují znečištěnou a zasolenou vodu z podzemních nebo povrchových zdrojů na kvalitu pitné vody. Kvalita surové vody odpovídá vodě slabě zasolené až prakticky silně znečištěné do obsahu TDS 10 000ppm.

Jdi nahoru
Aralské moře, vrak lodiSiniceUzbekistánBulharskoBucharaIrák

© 2009-2020, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar