Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Desinfekce vody - IONIZÁTOR IVK-II | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Desinfekce vody - IONIZÁTOR IVK-II

Technologie desinfekce vody ionizátorem IVK II vychází z využití všeobecně známého biocidního (desinfekčního) účinku stříbra na mikroorganismy, zejména na patogenní  (choroboplodné) bakterie způsobující  onemocnění  jako jsou břišní tyfus, cholera, salmonelóza, hepatitidy, infekční průjmy (např. Tyfus-paratyfus,  Vibrio cholerae asiaticae, Legionella pneumophila, Lamblia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Escherichia coli, Salmonela enteritis, Salmonella typhi, Enterococcus – faecalis,faecium,avium).

 

ROZSAH VYUŽÍTÍ  ZAŘÍZENÍ IONIZÁTORU IVK II

  1. Desinfekce a konzervace pitné vody pro malé, střední zdroje a ve spojení se systémem elektrochemicky aktivovaného solného  roztoku i velké zdroje
  2. Desinfekce bazénových vod – privátní, veřejné bazény, koupaliště, lázeňské zařízení, wellness zařízení
  3. Desinfekce závlahových vod zahrad, veřejných prostranství, uzavřených okruhů kašen, vodotrysků, fontán
  4. Desinfekce a konzervace uzavřených systémů technologických vod – myčky vozidel, chladících lázní – bazénů, technologických oplachových vod, provozních kapalin podléhajících biologickému  rozkladu, mezioperační lázně, řezné a chladicí kapaliny, retenční a požární nádrže apod.
  5. Desinfekce odpadních vod po vyčištění používaných pro technologické účely, včetně jejich stabilizace ve zdržných nádržích
  6. Zařízení je využíváno ve spojení se systémem elektrochemicky aktivovaného solného roztoku jako biocidního  média v technologii pro redukci sinic ve vodních nádržích

Zařízení je konstruováno tak, aby do upravované vody (kapaliny) uvolňovalo  ionty  stříbra  podle předem stanovených parametrů a množství. Pro systémy s pitnou vodou  (vodovody, příprava teplé vody, bazény- koupaliště )udržuje zařízení  dávku  stříbrných  iontů v rozsahu od 30 do 50 µg/ 1 litr vody; pro   ostatní  technologické vody (zavlažovací systémy  zahrad a veřejných prostranství recyklace  vodních lázní, chladící vody, mycí linky vozidel, uzavřené vodní okruhy, odpadní vody) se  množství iontů stříbra nastaví dle individuální potřeby.

 

IONIZÁTOR  IVK II se skládá ze tří komponentů a montážní sady:

1. indikační stupeň - zajišťuje sledování  pohybu – průtoku vody, jejího průtočného množství, teploty; rozsah snímaných hodnot je přizpůsoben každému konkrétnímu použití a snímače jsou montovány na potrubí nátoku vody do reaktoru

2. Generátor – je zdrojem a regulátorem velikosti impulsního proudu jdoucího na elektrody v reaktoru při  12 V napětí;  generátor slouží jako diagnostika  opotřebení elektrod reaktoru a signalizuje jejich nutnost  servisu či  výměny. Montuje se v samostatné  bloku v blízkosti  reaktoru  s dostupností  ke  zdroji el.energie  230V/10A.

3. Reaktor – je průtočný korpus s vestavěnými elektrodami směsi Ag, Cu , Au, který je 
vmontován buď sériově u potrubí Ø do 25 mm a nebo paralelně pro větší Ø potrubí upravované vody. Korpusy jsou vybírané podle druhu použití od přímo průtočných až po korpusy s různou velikostí objemu zadržené vody a elektrod. Volba korpusů je ovlivněná také typem ošetřované  vody  (pitná, studená, teplá, technologická, odpadní)

Montážní sada: Obsahuje nezbytná vodoinstalační šroubení, fitinky, 2 x ventily s výpustným ventilkem (pro uzavření  toku vody  při servisních  úkonech), spojovací kabel  mezi generátorem a  reaktorem, upevňovací spony, držák  reaktoru (podle  místní dispozice), vodoměr není-li v indikačním bloku použitá axiální průtoková turbína, spojovací  a  upevňovací  materiál; síťkový vodní filtr k zachycení větších mechanických nečistot v případě využití zařízení pro odpadní nebo technologické vody.

 

Projektování, montáž a servis IONIZÁTORU IVK II

Velikost  a výkon IONIZÁTORU IVK II je zvolen specialistou firmy podle  způsobu použití, očekávaného průtoku vody (kapaliny) a dalších vlastností systému. Z těchto vstupních informací bude stanoven i druh reaktoru, výkon generátoru  a  rozsah  příslušenství. Pro nové systémy bude projektantovi doporučen způsob montáže a umístění zařízení. Montáž dodatečné technologie by měla být doporučena po osobní prohlídce specialistou dodavatelské firmy. Instalaci zařízení provede zaškolená vodoinstalaterská  firma.

IONIZÁTOR  IVK II má dlouhodobou životnost. Je konstruován tak, že generátor signalizuje opotřebení elektrod, v případě kdy je nutné je vyměnit. Výměna nepředstavuje složitý úkon a je zvládnutelná v rámci údržby vodovodního či technologického systému. Elektroinstalační obvody jsou chráněny  obvyklým  jištěním 230V/10A a samostatnou pojistkou pod v okem generátoru.

Výkon ionizátoru a  spotřeba elektrod jsou nastaveny podle  individuálních potřeb  uživatele a podle  průtoku upravované vody je spotřeba i předběžně stanovena. V momentu  nutné výměny signalizuje opotřebení. Množství  upravené vody  snímá digitální nebo  mechanický vodoměr, podle  způsobu  využití a montáže  ionizátoru.

 

Jdi nahoru

Fotografie

Sada - IONIZÁTOR IVK IIPříklad instalace ionizátoru IVK IIPříklad ionizátoru IVK II

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar